53 [ip_address] => 100.28.2.72 [date] => 13-06-2024 [time] => 0:38:25 ) ?v=1.0.2" type="text/css" media="screen">

Gebruikersvoorwaarden en transparantie naar onze bezoekers

Deze verordening regelt elk gebruik van de website hookupsites.nl, evenals de inhoud, diensten en producten die beschikbaar zijn op of via deze website. hookupsites.nl is eigendom van en wordt beheerd door Global Rank Group, hierna te noemen 'GRG'. Ons bedrijf is uitgenodigd om alle voorwaarden zonder wijzigingen in deze Poloenie te accepteren en na te leven.

Bedrijfsgegevens:

Bedrijf: Global Rank Group Limited

Hoofdkantoor: 87-105 CHATHAM ROAD Hong Kong

Bedrijfsregistratienummer: 71432569

Acceptatie van de verordening over het gebruik van de website hookupsites.nl:

Door toegang te krijgen tot en / of gebruik te maken van onze website en / of diensten (zoals hieronder gedefinieerd), die wij aanbieden, bevestigt u dat u onze gebruiksvoorwaarden van de website hookupsites.nl hebt gelezen, begrepen en ermee akkoord gaat. (hierna de verordening). Je gaat ermee akkoord je te houden aan de voorwaarden van deze Poloing en om alle toepasselijke wetten en rechten na te leven bij het gebruik van Seris. U bent er ook voor verantwoordelijk dat deze gebruiksvoorwaarden van de website hookupsites.nl een juridisch juridisch en bindend contract vormen tussen u en ons, dat verder de naleving van de collectieve vereisten en wetten garandeert, zoals hieronder aangegeven in de sectie over geschillenbeslechting . Houd er rekening mee dat u deze pagina regelmatig moet bezoeken om op de hoogte te zijn van eventuele wijzigingen. Als u ons beleid niet accepteert, moet u de website verlaten.

Recht op deelname en leeftijdsgrens:

U garandeert hierbij dat u het recht heeft om de gebruiksvoorwaarden van deze verordening te aanvaarden en dat geen enkele bevoegde instantie, gerechtelijke uitspraak en / of andere wet u verbiedt een overeenkomst aan te gaan; U hebt voldoende bevoegdheid om de voorwaarden van de voorwaarden te accepteren als u namens het bedrijf handelt om de voorwaarden van deze voorwaarden te accepteren. U verklaart en bevestigt ook dat u ten minste achttien (18) jaar oud bent en dat u wettelijk bevoegd bent om deze voorwaarden van de verordening te accepteren. We behouden ons het recht voor om in elk stadium leeftijdsgoedkeuring aan te vragen, zodat we ervoor kunnen zorgen dat minderjarigen onder de achttien (18) jaar onze website niet gebruiken.

Verantwoordelijkheid van bezoekers van de site hookupsites.nl:

hookupsites.nl kan niet alle materialen, inclusief software, gepost op de Site controleren en controleren en kan daarom niet verantwoordelijk worden gehouden voor de inhoud, het gebruik of het resultaat. Bij het werken met de website vertegenwoordigt hookupsites.nl niet of impliceert het, het keurt het hier geposte materiaal goed of is van mening dat dergelijk materiaal nauwkeurig, nuttig of veilig is. U bent verantwoordelijk voor het nemen van de nodige voorzorgsmaatregelen om uzelf en uw computersystemen te beschermen tegen viii, wormen, troonpaarden en andere kwaadaardige of destructieve software. De site kan ook aanstootgevende, obscene of andere andere ongewenste informatie bevatten, evenals de inhoud, en kan technische onnauwkeurigheden, afdrukken en andere fouten bevatten. De website zendt ook materiaal uit, die inbreuk maken op de rechten op onschendbaarheid van het privé-leven en / of eigendom, inbreuk maken op intellectuele eigendom en / of andere eigendomsrechten van derden, evenals materialen voor het downloaden, kopiëren of gebruiken waarvan onderworpen zijn aan aanvullende voorwaarden, al dan niet vermeld. hookupsites.nl is niet verantwoordelijk voor enige schade veroorzaakt door het gebruik van bezoekers van de site of enige download door deze bezoekers van de inhoud die daar is geplaatst.

Inhoud geplaatst op andere sites:

We kunnen niet al het materiaal, inclusief software, bekijken via websites en webpagina's waarnaar door hookupsites.nl is gelinkt en die linken naar hookupsites.nl. hookupsites.nl heeft geen controle over deze sites en webpagina's die niet zijn gelieerd aan hookupsites.nl en is niet verantwoordelijk voor de inhoud of het gebruik ervan. Verwijzend naar een website en een webpagina gerelateerd aan hookupsites.nl, betekent hookupsites.nl niet dat deze site of webpagina niet wordt ondersteund. U bent verantwoordelijk voor uw beslissing en het nemen van de nodige voorzorgsmaatregelen om uzelf en uw computersystemen te beschermen tegen virussen, wormen, trojaanse paarden en andere schadelijke of destructieve software. hookupsites.nl.

Garantie Disclaimer:

Het is voorzien in deze weduwe. hookupsites.nl en zijn partners en licentiegevers verwerpen hierbij alle garanties, expliciet of impliciet, inclusief, maar niet beperkt tot, garanties van verkoopbaarheid, geschiktheid voor een bepaald doel en niet-inbreuk. Noch hookupsites.nl, noch zijn partners en licentiegevers geven enige garantie dat de website foutloos zal zijn of dat de toegang ertoe continu en constant zal zijn. U accepteert dat u inhoud en / of diensten via de website downloadt of gebruikt naar eigen goeddunken en op eigen risico.

Disclaimer:

De site hookupsites.nl is meestal 24 uur per dag, 7 dagen per week beschikbaar. Global Rank Group kan echter niet verantwoordelijk worden gehouden voor enige onderbrekingen in de beschikbaarheid van de site of gerelateerde diensten. U erkent openlijk en gaat ermee akkoord dat we niet aansprakelijk zijn voor verlies of schade, direct, indirect, incidenteel of willekeurig, winstderving die u zou kunnen ontvangen of oplopen als gevolg van uw gebruik van de services of als gevolg van uw afhankelijkheid van enige inhoud of uw interactie met services van derden. Deze beperking van aansprakelijkheid kan niet worden gewijzigd, zelfs niet als we werden geïnformeerd of geïnformeerd over de mogelijkheid van mogelijke schade of verlies. Als u op geen enkele manier ontevreden bent over de services, is uw enige en exclusieve recht om te stoppen met het gebruik van onze website. U reageert hierbij op claims tegen ons en onze gelieerde ondernemingen, agenten, vertegenwoordigers en licentiegevers die voortvloeien uit uw gebruik van de website of services die niet beschikbaar zijn. In sommige rechtsgebieden is de beperking of uitsluiting van aansprakelijkheid voor incidentele of gevolgschade niet toegestaan, dus de bovenstaande beperkingen zijn mogelijk niet op u van toepassing. In geen geval zal onze totale aansprakelijkheid voor enige schade die is opgelopen in overeenstemming met deze voorwaarden of als gevolg van uw gebruik of onvermogen om de website te gebruiken, de servicekosten overschrijden. daarom zijn de bovenstaande beperkingen mogelijk niet op u van toepassing. In geen geval zal onze totale aansprakelijkheid voor enige schade die is opgelopen in overeenstemming met deze voorwaarden of als gevolg van uw gebruik of onvermogen om de website te gebruiken, de servicekosten overschrijden. daarom zijn de bovenstaande beperkingen mogelijk niet op u van toepassing. In geen geval zal onze totale aansprakelijkheid voor enige schade die is opgelopen in overeenstemming met deze voorwaarden of als gevolg van uw gebruik of onvermogen om de website te gebruiken, de servicekosten overschrijden.

Global Rank Group behoudt zich het recht voor om haar bedrijf te onderbreken en de website of toegang tot een of meer diensten tijdelijk of permanent te sluiten zonder voorafgaande kennisgeving of compensatie. Global Rank Group kan niet aansprakelijk worden gesteld voor een storing of ontoegankelijkheid van de website, evenals voor aanvallen op computerbeveiliging, die leiden tot schade aan IT-materiaal of schade aan gebruikers en / of hun gegevens.

Omvang van de diensten:

De website biedt u uitgebreide informatie, vergelijkende tabellen en materialen over verschillende producten en diensten of producten waarin u mogelijk geïnteresseerd bent, die eigendom zijn van of beheerd worden door onze externe partners ("Services van derden"). We bieden u informatie die naar onze mening interessant voor u is, evenals vergelijkende tabellen, links naar services en inhoud van derden, evenals feedback en meningen die door ons, u, andere gebruikers zijn verstrekt, inclusief teksten, logo's, telefoonnummers, pictogrammen kopieën, afbeeldingen, datatransmissie, documenten, beschrijvingen, software, software, ontwerp, links, gegevens, afbeeldingen en andere functies die erin worden gepresenteerd (samen met de "Inhoud" en samen met de website worden "service (s)" genoemd). De services zijn eigendom van en worden exclusief door ons ontwikkeld. We analyseren en evalueren informatie, die we vinden in overeenstemming met onze criteria om services van derden te leveren die volgens ons het meest gevraagd zijn. U erkent dat de Services uitsluitend voor informatieve en redactionele doeleinden zijn en mogelijk informatie bevatten die u als ongewenst beschouwt of als ongewenst kan worden beschouwd. We zullen er alles aan doen (maar niet vereist) om de bedienden en de inhoud actief te controleren. We stimuleren of ondersteunen echter geen ongepaste inhoud die op de website wordt gepresenteerd.

Bronnen en inhoud van derden:

Op de site kunt u bladeren door, toegang krijgen tot, linken naar en gebruik maken van bronnen van derden (hieronder gedefinieerd) die niet van ons zijn en niet door ons worden beheerd ("Inhoud van derden"). Sat kan je ook de mogelijkheid geven om te communiceren en te communiceren met andere bronnen. “Derdenbron (nen)” betekent: websites en diensten van derden, evenals onze partners en klanten. We hebben geen controle over bronnen van derden. Wij zijn niet verantwoordelijk voor de inhoud, gebruiksvoorwaarden, privacybeleid, acties of praktijken van externe bronnen. Lees de gebruikersovereenkomst en het privacybeleid van elke externe bron waarmee u communiceert voordat u deelneemt aan enige activiteit. Wij zijn niet verantwoordelijk en wijzen uitdrukkelijk alle garanties af, met betrekking tot de subtiliteit, relevantie, bruikbaarheid, beveiliging of intellectuele eigendomsrechten (zoals hieronder gedefinieerd) of met betrekking tot inhoud van derden. Door de site te gebruiken, kunt u zich verdringen met inhoud van derden, die onnauwkeurig, lasterlijk, obsceen of ongewenst is. Je hebt overal een keuze - om al dan niet te communiceren over de bron van derden, en ook om de inhoud van derden te bekijken en te gebruiken of niet. Uw interactie met bronnen van derden, evenals uw gebruik en weergave van inhoud van derden, is naar eigen goeddunken en op uw foto. U bent zelf verantwoordelijk voor de interactie met een externe bron. U stemt ermee in en doet daarmee afstand van wettelijke of eerlijke rechten of rechtsmiddelen, die u hebt met betrekking tot hookupsites.nl, en hookupsites.nl ontlast van enige aansprakelijkheid die voortvloeit uit uw gebruik en interactie met een Kotent van derden en uit uw interactie met een externe bron. Als u een verzoek of opmerking heeft over een externe bron of inhoud van derden, gaat u ermee akkoord rechtstreeks contact op te nemen met een externe bron.

Wijzigingen aan de website of services:

We behouden ons het recht voor om de Services en de Inhoud ervan zonder voorafgaande kennisgeving te allen tijde te wijzigen, corrigeren, verwijderen, kopiëren, verbeteren, andere wijzigingen aan te brengen of de Services en de Inhoud ervan tijdelijk of permanent te stoppen. We zijn niet verplicht om ondersteuning of service te bieden voor de Services in overeenstemming met deze algemene voorwaarden. We kunnen echter, naar eigen goeddunken, beperkte technische ondersteuning en updates voor de Services bieden. U gaat er hierbij mee akkoord dergelijke updates te ontvangen als onderdeel van uw gebruik van de Services.

Veranderingen:

We behouden ons het recht voor om naar eigen goeddunken enig onderdeel van deze verordening te wijzigen of te vervangen. U moet dit beleid regelmatig controleren op wijzigingen. Uw voortgezet gebruik van of toegang tot de website na de publicatie van eventuele wijzigingen in deze verordening betekent acceptatie van deze wijzigingen. hookupsites.nl kan in de toekomst ook via de Website nieuwe diensten en / of functies aanbieden (inclusief het uitbrengen van nieuwe tools en middelen). Dergelijke nieuwe functies en / of diensten vallen onder de voorwaarden van deze verordening.

Dit document is voor het laatst ge-update op 6 juni 2021